9 WEBSITE LUYỆN ĐỌC NÂNG TRÌNH IELTS Tháng 8 20

9 WEBSITE LUYỆN ĐỌC NÂNG TRÌNH IELTS

😶 READING IELTS - NÂNG TẦM 8.0 LIỆU CÓ DỄ DÀNG ??? 😶

🔥🔥 9 WEBSITE DƯỚI ĐÂY SẼ GIÚP BẠN TRẢ LỜI 
----------------

Xem Thêm

CẢI THIỆN TỐC ĐỘ ĐỌC VÀ TĂNG VỐN TỪ VỰNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ Tháng 10 30

CẢI THIỆN TỐC ĐỘ ĐỌC VÀ TĂNG VỐN TỪ VỰNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

Nếu bạn đã thử làm qua các bài thi thật Reading trong thời gian quy định thì sẽ nhận thấy rằng: "KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA MÌNH LÀ THỜI GIAN". Bởi vì bạn phải ép mắt và bộ óc phải đọc 3 bài văn dài mấy nghìn từ bằng tiếng Anh trong vòng chỉ 1 tiếng đồng hồ và thật sự bạn chưa hề trải qua sức ép như vậy trước đây bao giờ.

Xem Thêm