BÀI MẪU 8.0 PIE CHART ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS Tháng 7 26

BÀI MẪU 8.0 PIE CHART ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

Lần này Ad sẽ cung cấp cho các bạn các vocab để đạt được điểm cao đối với dạng Pie Chart – dạng tương đối khó trong các loại biểu đồ. Vì ngoài các cấu trúc chỉ tăng giảm (nếu biểu đồ có năm) thì người viết cần sử dụng linh động các cấu trúc liệt kê, so sánh để gây ấn tượng trong mắt giám khảo bởi lối viết đa dạng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng.

Đề: The pie charts below give information about world population in 1900 and 2000. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết:

Nhận xét:

Dưới đây là một số từ vựng được phân loại để các bạn dễ học:

- Từ vựng chỉ tăng/giảm/giữ nguyên (đi kèm theo trạng từ chỉ mức độ)

+ … increased dramatically (tăng lên đáng kể)

+ … rose nearly fourfold (tăng gần gấp 4 lần)

+ There was a slight decrease in … (Có một sự giảm nhẹ)

+ … fell to 14% (giảm tới 14%)

+ … rose by 6% (tăng một lượng 6%)

+ … remained stable at … (giữ nguyên ở mức)

- Từ vựng chỉ sự liệt kê/miêu tả số liệu

+ … accounted for = made up … = constituted … (chiếm …) (dùng khi nói về %)

+ There were about 1.6 million residents … (Có khoảng 1.6 triệu người)

- Từ vựng chỉ sự liên kết trong bài văn:

+ In general, / It is clear that …

+ its / this / that

+ but / However / even though / while

+ the former / the latter (dùng để thay thế 2 đối tượng được đề cập trước đó; tương ứng trong bài viết sẽ là: Europe và Africa)

- Một số cách paraphrase thời gian được nêu:

+ in two separate years

+ between 1900 and 2000

+ in both of the years

+ in the two years

+ in 1900 = in the first year mentioned / in 2000 = in the second = 100 years later

+ the course of 10 decades

- Đặc biệt ở dạng biểu đồ ban đầu không có số liệu cho một số đối tượng; thì ta chỉ được nói “there was no data” hoặc “data was absent” chứ không được “tự suy”; đối với bài này viết như vầy là sai: “No one lived in Middle East and North Africa in the first year mentioned”