BÀI MẪU 8.0 WRITING TASK 1 TABLE ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS Tháng 7 26

BÀI MẪU 8.0 WRITING TASK 1 TABLE ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

Một lưu ý ở dạng Table là các bạn không nên (thậm chí là không được) miêu tả toàn bộ số liệu có trong bảng. Vì sẽ có nhiều bảng bạn không thể nào liệt kê hết số liệu trong thời gian tầm 20 phút và dù có liệt kê đủ thì bài viết của bạn cũng quá dài để giám khảo có thể đọc hiểu kỹ càng.

Đọc bài viết sau để thấy người viết giải quyết vấn đề này như thế nào nhé! Thậm chí ở đây có tới 2 bảng:

Một số từ đồng nghĩa hay có trong bài:

- student = learner

- teacher = instructor = professor = lecturer

- to teach = to instruct = to lecture = to tutore

ĐỀ: The tables show the average number of students taught by each lecturer in Australian universities from 1991 to 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Bài viết:

Nhận xét: