BÀI MẪU BAND 8 WRITING TASK 1 - MAP ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS Tháng 7 26

BÀI MẪU BAND 8 WRITING TASK 1 - MAP ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

Dạng này cùng với PROCESS tuy ít được ra nhưng đều là "nỗi ám ảnh" với hầu hết các bạn thí sinh. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu biết được các cấu trúc từ được Ad phân loại bên dưới (được tổng hợp từ bài viết)

Đề Bài: The diagrams below show the development of the village of Kelsbey between 1780 and 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Bài viết:

Nhận xét và cho điểm bởi giám khảo:

CHỈ HƯỚNG / ĐỊA ĐIỂM

- in the north-east corner of a map

- between the village and a river

- to the south of the village

- running from the village to directly south

- to just south of the new road

- there be …, which occupied …

- … be situated = (be) located …

CHỈ SỰ PHÁ BỎ

- be cleared / destroyed / removed

CHỈ SỰ XÂY MỚI

- Further developments were the construction of …

- … appeared

- … be built / constructed / established

CHỈ SỰ THAY THẾ

- ... be cleared to make way for …

- ... be removed, giving way to …

CÁC TỪ NỐI GIÚP TĂNG TÍNH LIÊN KẾT CỦA BÀI VIẾT

In general; It is clear that; At the same time; In terms of; Furthermore; Finally

Ngoài ra còn rất nhiều cấu trúc khác sẽ được I-Educator tổng hợp ở các bài viết sau!