BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING CẬP NHẬT MỚI NHẤT Tháng 12 25

BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Bộ đề thi thử IELTS SPEAKING FORECAST được biên soạn độc quyền bởi I-EDUCATOR.


Bộ đề được biên soạn đầy đủ cấu trúc 3 phần của đề thi IELTS Speaking, được chia làm 2 chương.


Chương 1: Phần 1 của đề thi IELTS Speaking

Phần 1: Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.


Phần 1 của bộ đề bao gồm 35 topic, đa dạng với những câu hỏi được cập nhật theo xu hướng đề thi những kì gần đây, bao gồm:

 • Jeans

 • Bags

 • Makeup

 • Perfume

 • Haircut

 • Movie

 • Borrowing/lending

 • Home / Accommodation

 • Hometown

 • City

 • Transport

 • Study

 • Math

 • Concentration

 • Work

 • Plans and goals

 • Outdoor

 • Going out

 • Amusement park

 • Visit relatives

 • Eating

 • Street market

 • Garbage

 • Holiday

 • Travelling

 • Social Networking

 • Weather

 • Sun

 • Forest

 • Island

 • Language

 • Voice

 • Smile

 • Tiredness

 • Trust

Chương 2: Phần 2 và Phần 3 của đề thi IELTS Speaking

Phần 2: Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

Phần 3: Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.
Phần thi môn Nói được tiến hành theo cách không cho phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.

Phần 2 và Phần 3 được gộp chung, bao gồm những gợi ý trình bày cho phần 2 và những câu hỏi sâu vào phần trình bày đó ở phần 3 chia thành 35 topic:

 • Teaching an old person

 • A journey by car

 • Female leader

 • Software

 • Spending a lot of money

 • Online shopping

 • Visiting friends

 • Place where you read and write

 • A movie to share

 • Celebrating achievements

 • City

 • Technological products

 • Artificial intelligence

 • Home appliance

 • New public place

 • Winning prizes

 • Visiting parks

 • First time meeting

 • Receiving advice

 • Place full of colors

 • Getting bored

 • TV program 

 • Free day

 • Special day

 • Interesting conversation

 • Traveling by plane

 • Borrowing

 • Good at jobs

 • Sky

 • Preparing gift

 • Indoor game

 • Toy of childhood

 • Childhood’s school

 • Staying awake

 • Leisure activity


Với mức độ sát đề thi thật IELTS nhất, điểm số có được từ các bài test ở bộ sách này sẽ phản ánh chính xác trình độ của bạn!

Nếu bạn đang có ý định tự học, đây là nguồn đề để thi thử khi "cận ngày lên thớt" đáng tin tưởng đấy!


Link tải bộ đề https://drive.google.com/file/d/1t9cU4AFZ0UKFK4TMPWtzWcF_f-VfPMr7/view?usp=sharing


CHÚC BẠN CÓ MỘT KÌ THI THẬT THÀNH CÔNG VỚI BỘ ĐỀ NÀY NHÉ!


Bộ đề thi thử - Thi thử IELTS - Bộ đề quý 4 IELTS