CÁCH VIẾT DẠNG BÀI PROCESS - QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRONG IELTS WRITING TASK 1 TỪ A ĐẾN Z Tháng 12 22

CÁCH VIẾT DẠNG BÀI PROCESS - QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRONG IELTS WRITING TASK 1 TỪ A ĐẾN Z

Process là một dạng bài học viên thường e ngại và ít luyện tập vì đặc thù bài viết khá khác so với những dạng biểu đồ còn lại. Trong khi với biểu đồ đường, biểu đồ cột hay biểu đường tròn chúng ta cần phải phân tích và đọc hiểu số liệu thì với với dạng bài quy trình bạn cần mô tả các công đoạn chi tiết. Vì vậy, chỉ cần nắm rõ các yêu cầu và các bước làm bài của một bài Process trong IELTS Writing Task 1 thì bạn hoàn toàn có thể chinh phục dạng này một cách dễ dàng.


Bài Process trong IELTS writing task 1 là một dạng bài về quy trình, nên dễ hiểu khi chúng ta cần phải trình bày bài viết theo thứ tự, bởi vì các bạn sẽ phải miêu tả các bước hoặc công đoạn tạo ra một sản phẩm gì đó. Một khung bài viết khá an toàn mà mọi người có thể áp dụng là:

  • Introducation: Paraphase lại đề bài

  • Overview: Viết câu nhận xét chung. (Quy trình này để làm gì, có bao nhiêu bước trong quy trình)

  • Mô tả các bước: Firstly,.... => Secondly,.... => Next,.... => Finally,....

Một điều quan trọng mà bạn cần làm nữa trong các dạng bài writing task 1 nói chung là phải viết câu thật hoàn chỉnh, chia đúng động từ và đa dạng hoá câu trúc câu trong bài.

Để làm rõ hơn bố cục chung mà một bài IELTS Writing Task 1 - Process cần có, mình sẽ sử dụng ví dụ là đề bài sau:


The diagrams below show how glass containers, such as bottles, are produced and recycled.

Introduction - Giới thiệu:


Introduction là phần mà chúng ta cần giới thiệu cho người đọc về biểu đồ sẽ mô tả. Nói tóm lại, việc bạn cần làm đơn giản chỉ là paraphrase lại đề bài. Nếu bạn chỉ đơn thuần viết lại đề bài mà cấu trúc và từ vựng không có gì thay đổi, giám khảo sẽ không tính đây là câu bạn viết. Ngoài ra, Introduction còn cần đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm: Loại biểu đồ, mục đích của biểu đồ, đối tượng được nhắc đến, thời gian.

→ The first flow diagram illustrates the process of glass container production, and the second diagram shows steps in the process of recycling used glass.

Overview - Tổng quan:


Overview là phần mô tả tổng quan của biểu đồ. Ở phần này bạn có thể viết 2 câu để mô tả đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ đó. Thông thường, chúng ta nên đưa ra thông tin về số các bước bao gồm trong diagram và nhắc đến bước đầu tiên, bước cuối cùng. Chú ý không mô tả chi tiết overview.

Đối với ví dụ trên, dễ dàng thấy được diagram gồm 2 phần, glass production và glass recycling. Vì vậy, mỗi câu trong phần overview sẽ mô tả tổng quan về một quy trình.

→ We can see that glass is made using three main raw materials, and that the manufacturing process consists of four distinct stages. It requires five steps to turn used glass into new glass products.

Body - Phân thân bài:


Đối với IELTS Writing Task 1, chúng ta nên chia phần thành 2 đoạn, mỗi đoạn gồm 3 đến 4 câu tuỳ biểu đồ. Cách chia đoạn đồng thời phải đảm bảo được tính logic, các thông tin được sắp xếp một cách hợp lý. Một thân bài hoàn hảo cần phải đảm bảo các gạch đầu dòng dưới đây.   


  • Mô tả TỪNG BƯỚC của quy trình, không được bỏ qua bất cứ bước nào.


  • Nhắc lại bước đầu tiên và bước cuối cùng, theo một cách chi tiết hơn (dù đã nhắc ở câu overview 2)


  • Bắt đầu đoạn thứ 2 trong phần thân bài ở các bước giữa quy trình.


  • Vì thời gian thường không được đề cập ở dạng bài này, chúng ta nên dùng thì HIỆN TẠI ĐƠN


  • Sử dụng các từ thể hiện trình tự: at the first/second/following/final stage of the process, next, after that, then, finally etc.


Đối với bài này, vì biểu đồ đã chia ra hai quy trình khá rõ ràng, nên chúng ta sẽ mô tả mỗi quy trình trong một đoạn của thân bài.


At the first stage in the production of glass, sand, soda ash, limestone and other chemicals are mixed together. Next, this mixture is heated in a glass furnace at approximately 1500" to produce molten glass. The molten glass can then be shaped, by blowing, to create the end products, namely glass containers.

Glass recycling begins withthe collection of used glass products. The collected glass is sorted according to its colour, and then washed in order to remove any impurities. At the fourth stage of recycling, the glass is crushed and melted, and the resulting molten glass can finally be moulded to create new items.

Các bạn cũng nên tham khảo thêm các bài mẫu với band điểm cao để học hỏi thêm cách xây dựng câu. I-Educator đã phân tích một bài mẫu band 8.0 khá chi tiết.  

Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn và chúc các bạn đạt được mục tiêu của mình trong hành trình chinh phục IELTS.

Nguồn: Simon