CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (THE SIMPLE PRESENT) Tháng 7 26

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (THE SIMPLE PRESENT)

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (THE SIMPLE PRESENT)


Một trong những thì mà khi học tiếng Anh nhất định phải biết đó chính là thì hiện tại đơn (hay thì hiện tại đơn giản). Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách dùng, cấu trúc của thì hiện tại đơn này. Bây giờ thì hãy bắt đầu luôn nhé!