THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – THE PAST PROGRESSIVE Tháng 8 1

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – THE PAST PROGRESSIVE

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – THE PAST PROGRESSIVE


Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Vậy làm thế nào để sử dụng thành thạo thì quá khứ tiếp diễn một cách chuẩn xác nhất, các bạn hãy cùng theo dõi bài giảng dưới đây nha!


1 – Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định

I/He/She/It was V-ing

You/We/They were V-ing

Câu phủ định

I/He/She/It wasn’t V-ing

You/We/They weren’t V-ing

Câu nghi vấn

Was I/He/She/It V-ing?

Were You/We/They V-ing?

Câu trả lời Yes

Yes, I/He/She/It was

Yes, You/We/They were

Câu trả lời No

No, I/He/She/It wasn’t

No, You/We/They weren’t


 


2 – Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn

Cách dùng

Ví dụ

Diễn tả một hành động đã đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

She was watching at 6 p.m. yesterday.


(Cô ấy đã đang đọc báo vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua.)

Diễn đạt 2 hành động diễn ra đồng thờitại cùng 1 thời điểm trong quá khứ.

He was sleeping while his wife was painting.

(Anh ấy đang ngủ trong khi vợ anh ấy đang vẽ.)

Diễn đạt một hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm trong quá khứ thì 1 hành động quá khứ khác xen vào.

When I walked into the room, Linda was sleeping.

(Khi tôi bước vào phòng, Linda đang ngủ).

 

3. Vậy làm sao để nhận biết được thì Quá khứ tiếp diễn?

Cùng ghi lại nhanh nào, những dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy:

While, when, at that time, at + giờ quá khứ,  

 

Lưu ý! thì quá khứ tiếp diễn

Trong tiếng Anh, có một số động từ không có dạng tiếp diễn vì thế ta không sử dụng những động từ này trong các thì tiếp diễn. Cùng chú ý hơn các dạng động từ này để có thể sử dụng thuần thục thì Quá khứ tiếp diễn ngay nhé!

Động từ trừu tượng

be, want, seem, care, exist, …

Động từ chỉ sở hữu

own, belong, possess, …

Động từ chỉ cảm xúc

love, like, dislike, fear , mind, …

E.g.

I like you. (Tôi thích bạn.)

I am liking you.

 

Tổng kết: Thật là thú vị và chi tiết phải không? Các bạn hãy ghi chép lại cẩn thận để luyện tập bài tập về thì quá khứ tiếp diễn cho tốt nhé!Tìm Kiếm

Danh Mục