TỔNG HỢP DẠNG CÂU HỎI VÀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT IELTS TASK 1 Tháng 5 18

TỔNG HỢP DẠNG CÂU HỎI VÀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT IELTS TASK 1

Trong kỳ thi Writing của Ielts thì các dạng đề và yêu cầu của Task 1 là tương đối lạ lẫm với những bạn mới bắt đầu. Tuy nhiên, khi đã nắm vững được cấu trúc và cách viết của từng loại thì việc có được số điểm cao ở mục không hẳn là quá khó. Ở bài này, I-educator sẽ cung cấp những kiến thức căn bản cho các bạn để có cái nhìn tổng quan về các dạng câu hỏi và cách bố trí bài viết sao cho thật hiệu quả.

I. TỔNG QUAN:

  • Đề bài yêu cầu viết một bài báo cáo về cái mà bạn thấy không được ít hơn 150 từ. Tuyệt đối không đưa ra ý kiến cá nhân.
  • Bài viết không cần có kết luận (No conclusion). Vì kết luận chính là ý kiến và nhận xét cuối cùng của người viết, và như ở trên ta không cần phải viết nó. Thay vào đó chúng ta sẽ viết sự tóm lược (thông tin tổng quan) của đề bài.

II. 6 DẠNG ĐỀ TRONG WRITING TASK 1:

    1. Biểu đồ đường (Line graph)
     2. Biểu đồ cột (Bar chart)
     3. Biểu đồ tròn (Pie chart)
     4. Bảng (Table)
     5. Sơ đồ - Bản đồ (Map)
     6. Sơ đồ - Quy trình (Process)

- Ở các dạng từ 1, 2, 3, 4; nhiệm vụ của người viết sẽ là miêu tả, so sánh và nêu lên được sự thay đổi hay xu hướng của những số liệu được cung cấp trong đề. Ví dụ như sự tăng, giảm (increase, decrease) của dân số các quốc gia Đông Nam Á chẳng hạn.

- Ở dạng 5 - Sơ đồ - So sánh hay còn gọi là Map; người viết sẽ được cung cấp 1 hoặc 2 hình ảnh để miêu tả bản đồ hoặc sự thay đổi của những thứ trong bản đồ đó. Như ở hình dưới ta có bên trái là dạng miêu tả cách thoát hiểm trong tầng 2 ở khu tập thể sinh viên (dạng 1 bản đồ) và bên phải là miêu tả sự thay đổi của một ngôi làng sau 10 năm (dạng so sánh 2 bản đồ).

- Và ở dạng cuối cùng Quy trình, các bạn sẽ phải miêu tả các bước, công đoạn có trong 1 hoặc 2 hoạt động có thể là sản xuất, chế biến, nuôi dưỡng của con người hay các vòng tuần hoàn, vòng đời của thế giới thiên nhiên. Như hình dưới là quy trình sản xuất gạch được cụ thể hóa qua một giản đồ (diagram) và nhiệm vụ của thí sinh là viết lại quy trình đó bằng ngôn ngữ học thuật.

III. CẤU TRÚC CHUNG:

​Tất cả các dạng đề ở Task 1 đều áp dụng một cấu trúc chung, đó là chia thành 4 đoạn bao gồm:

    1. Mở bài (Introduction)
    2. Tổng quan (Overview)
    3. Mô tả chi tiết (Details)
    4. Mô tả chi tiết (Details)

Một số bạn thắc mắc rằng: "Có thể viết phần Tổng quan ở cuối được không?". Câu trả lời là: ĐƯỢC. Tuy nhiên, I-educator không khuyến khích cách viết đó vì Tổng quan là một phần quan trọng trong bài viết và nó mang lại nhiều điểm hơn 1 hoặc 2 chi tiết ở phần thân bài (nếu bạn không đủ thời gian viết trọn 1 bài). Không những I-educator mà những giám khảo Ielts (Mr. Simon) cũng đề nghị cách viết này. Do đó, hãy viết phần Tổng quan ngay sau phần Mở bài nhé!

- Ở phần Mở bài: Hãy viết 1 câu đơn giản "diễn giải lại" (paraphrase) lại đề bài. Lưu ý là "diễn giải lại" chứ không phải là "viết lại". Vì nếu bê nguyên xi đề bài lại, bài viết của bạn sẽ bị trừ đi số từ tương ứng và dẫn đến trường hợp bài viết không đủ chữ; và hậu quả không nói cũng biết, số điểm của bạn sẽ cực kỳ tồi tệ :D Vậy Paraphrase là gì và làm thế nào để Paraphrase hiệu quả. I-educator sẽ cung cấp cho các bạn bài học ở các bài viết sắp tới.
- Ở phần Tổng quan: Bao gồm 2 câu cung cấp những ý chính, mang tính tổng thể. Do đó, hãy cố gắng chọn ra cho mình 2 thứ nổi bật nhất từ đề bài.
- Cuối cùng, ở 2 phần Thân bài Chi Tiết: Nhiệm vụ của các bạn sẽ miêu tả, so sánh và nêu lên được những thay đổi, những xu hướng có trong đề. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: "Tại sao cần phải chia thành 2 đoạn trong khi mỗi đoạn đều mang nhiệm vụ giống nhau?". Cách chia 2 đoạn như vậy sẽ giúp cho người viết sắp xếp và nhóm các thông tin một cách tốt hơn. Ví dụ như ở dạng bài miêu tả số liệu, bạn có thể sắp xếp 1 đoạn nói về các số liệu tăng và đoạn còn lại nói về nhóm những số liệu giảm. Điều này sẽ giúp giám khảo biết được người viết có sự chọn lọc thông tin và sắp xếp chúng một cách hợp lý!

Hình dưới là một ví dụ về một bài được 9.0 điểm được viết bởi Cựu giám khảo Ielts - Simon. Thầy Simon luôn viết theo cấu trúc như trên và cách viết của thầy rất đơn giản, rất đáng để học tập!