WRITING TASK 1 - LINE GRAPH - BAND 8 SAMPLE Tháng 4 3

WRITING TASK 1 - LINE GRAPH - BAND 8 SAMPLE

Hôm nay I-educator tiếp tục giới thiệu cho các bạn một bài Writing Task 1 Band 8.0 do một thành viên trong nhóm trình bày và được chấm bởi giám khảo IELTS Alistair Brown đến từ Manchester (cộng sự của thầy Simon giới thiệu). Qua bài này các bạn có thể học thêm một số cách paraphrase dữ kiện đề bài cho, các cấu trúc ngữ pháp được dùng để miêu tả sự tăng giảm, so sánh số liệu.

Đề bài: The graph below gives information about the consumption of fast food ( in grams per week ), in the UK from 1970 to 1990.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài làm:

Nhận xét và cho điểm từ giám khảo:

Dưới đây là một số cách Paraphrase lại dữ kiện "the consumption of fast food in the UK" có ở đề bài:

- fast food = junk food = convenience food (thức ăn nhanh)

- to eat = to consume / be eaten = be consumed (ăn/tiêu thụ)

- UK citizens = people in the UK = British = UK habitants (người dân nước Anh)

- the consumption of Pizza = Pizza consumption = the amount/the quantity of Pizza eaten = the figure/the statistic for Pizza (lượng Pizza tiêu thụ)

 I-educator sẽ có bài phân tích kỹ hơn và các Tips để đa dạng hóa việc miêu tả số liệu ở Writing Task 1 ở các bài viết tiếp theo. Nhớ theo dõi Website và Fanpage thường xuyên nhé.