CẬP NHẬP CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC 2018 Tháng 3 24

CẬP NHẬP CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC 2018

Sau gần 2 năm áp dụng thí điểm tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ đã ra quyết định áp dụng đề thi Toeic theo cấu trức mới kể từ tháng 4 năm 2018. Mặc dù chưa có thông báo chính thức ở Việt Nam nhưng để bản thân luôn có sự chuẩn bị thật tốt sẽ luôn là điều cần thiết!

Đề thi dạng mới sẽ không khác nhiều đề cũ ở mức độ khó dễ. Cấu trúc đề thi kiểu mới được sửa đổi đê phù hợp với xu thế sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu. Vì vậy, sự khác biệt lớn nhất trong đề thi kiểu mới chính là số lượng câu hỏi ở mỗi dạng bài.

Cùng Trung tâm Anh ngữ i-educator tìm hiểu rõ hơn về sự đổi mởi trong đề thi Toeic bạn nhé!

Phần Listening

1.      Giảm số lượng câu hỏi về tranh ảnh ở phần 1 – và số lượng câu hỏi đáp ở phần 2

  1. Tăng số lượng câu hỏi ở phần đoạn hội thoại
  2. Các đoạn hội thoại sẽ có lượt ngắn hơn nhưng nhiều thông tin trao đổi hơn
  3. Đoạn hội thoại sẽ có nhiều hơn 2 người
  4. Các đoạn hội thoại sẽ sử dụng những từ rút gọn (ví dụ: going to thành gonna) và những câu nói chưa hoàn thiện chủ vị (ví dụ: yes, in a minute; down the hall; could you?)
  5. Các loại câu hỏi mới kiểm tra sự kết nối giữa những gì được nghe trong một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện và những gì được nhìn thấy trong một đồ hoạ (ở phần 3-4 sẽ có thêm câu có hình ảnh – bảng biểu để đối chiếu với thông tin khi nghe)
  6. Các loại câu hỏi mới kiểm tra ý nghĩa ngụ ý của người nói trong ngữ cảnh của một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện

Phần

Dạng câu hỏi

Đề tài

Đề cũ

Đễ mới 2018

Phần 1

Câu hỏi độc lập

Hình ảnh

10 câu

6 câu

Phần 2

Câu hỏi độc lập

Hỏi – Đáp

30 câu

25 câu

Phần 3

Câu hỏi dựa vào ngữ cảnh

Đoạn hội thoại

30 câu hỏi

10 đoạn hội thoại

39 câu hỏi

13 đoạn hội thoại

Phần 4

Câu hỏi dựa vào ngữ cảnh

Bài nói

30 câu hỏi

10 đoạn hội thoại

30 câu hỏi

10 đoạn hội thoại

 Thay đổi cấu trúc đề thi Toeic kĩ năng Listening

Reading

Những thay đổi cơ bản của phần đọc hiểu.

1.                    Giảm số câu phần Câu chưa hoàn thành – Phần 5

2.                   Hai loại câu hỏi mới kiểm tra sự hiểu biết về cấu trúc tổng thể của các đoạn văn

3.                   Câu hỏi hoàn thành văn bản yêu cầu thí sinh chọn câu mới phù hợp nhất trong ngữ cảnh của đoạn văn tổng thể

4.                   Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định xem 1 câu cho sẵn sẽ phù hợp nằm ở đoạn văn nào

5.                   Tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời hoặc các cuộc trò chuyện trực tuyến với nhiều người

6.                   Các câu hỏi kiểm tra sự đọc hiểu của ba văn bản liên quan đến nhau

7.                   Gia tăng số lượng câu hỏi trong đoạn văn đơn và nhiều đoạn văn

8.                   Những câu hỏi mới về việc diễn dịch từ ngữ của người viết trong ngữ cảnh

 

Phần

Dạng câu hỏi

Mô tả

Đề cũ

Đề mới 2018

Phần 5

Câu hỏi độc lập

Câu hỏi chưa hoàn chỉnh

40 câu

30 câu

Phần 6

Câu hỏi độc lập

Hoàn thành văn bản

12 câu

16 câu

Phần 7

Câu hỏi dựa trên đoạn văn

Đoạn văn đơn

28 câu

9 đoạn văn

29 câu

10 đoạn văn

Câu hỏi dựa trên đoạn văn

Đoạn văn kép

20 câu hỏi

2 bài đoạn văn đội

25 câu hỏi

4 bài đoạn văn đội

  Thay đổi cấu trúc đề thi Toeic kĩ năng Reading

Vic thay đổi sang cu trúc đề thi mi kh năng cao s kèm theo nhng khó khăn nht định cho người hc TOEIC. Vi đội ngũ ging viên có nhiu kinh nghim, trình độ chuyên môn cao, luôn ng biến kp thi vi s thay đổi xu hướng đề thi tiếng Anh. Hãy để trung tâm i-educator tr thành người bn ca bn.

Tìm Kiếm