Bài 20: Đại từ phản thân trong Tiếng Anh | Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

#nguphaptienganhcoban #nguphaptienganh #daituphanthan #daitutrongtienganh #daituphanthantrongtienganh Efis English là Trung tâm tiếng Anh giao tiếp người lớn; cung cấp môi trường Trải nghiệm ngôn ngữ từ level 0 – level 6 và thực hành vĩnh viễn,Trong đó: Level 0 – level 5: Trải nghiệm ngôn ngữ Level 6: 2 chương trình: – English at work (Tiếng … Đọc tiếp