DT Channel, Học tiếng Anh miễn phí, Monkey phonics – Level 3, Unit 72 – Neighbor [or]

– Học tiếng anh miễn phí, Monkey phonics – Level 3, Unit 72 – Neighbor [or] trên [DT Channel] giúp các bạn tìm hiểu một số từ tiếng anh chỉ đồ vật và âm [or] qua các hoạt động qua các hoạt động – Các bạn nhớ [ĐĂNG KÝ] kênh, Nhấn [CHUÔNG], [LIKE] và [SHARE] … Đọc tiếp

DT Channel, Học tiếng Anh miễn phí, Monkey phonics – Level 3, Unit 74 – Treasure [ure]

– Học tiếng anh miễn phí, Monkey phonics – Level 3, Unit 74 – Treasure [ure] trên [DT Channel] giúp các bạn tìm hiểu một số từ tiếng anh chỉ đồ vật và âm [ure] qua các hoạt động qua các hoạt động – Các bạn nhớ [ĐĂNG KÝ] kênh, Nhấn [CHUÔNG], [LIKE] và [SHARE] … Đọc tiếp