Game vừa chơi vừa học tiếng Anh giao tiếp rất hay | VRChat

Game vừa chơi vừa học tiếng Anh giao tiếp rất hay mà thấy VN chưa ai chơi nên mình chơi thữ. chơi vài tiếng thôi là giao tiếp tự tin lên liền. Game tên VRchat, miễn phí , mọi người down Steam về r search VRChat trong Steam r down về là chơi 🙂 Mọi … Đọc tiếp