Bài 1: Các âm và nét cơ bản trong tiếng Việt | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7Trong tập tiếp theo hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về 1 số âm cơ bản và cách viết các âm, các nét cơ bản trong Tiếng Việt. Các bạn nhỏ hãy chuẩn bị một số đồ …

https://i-educator.vn/

Viết một bình luận