Luật Thi Hành Án Hình Sự 2019 – Chương 12-13. KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN…Luật Thi Hành Án Hình Sự 2019 – Số: 41/2019/QH14 – Ngày 14 tháng 6 năm 2019
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-10)
Chương 2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Điều 11-21)
Chương 3. THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ (Điều 22-76)
Chương 4. THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH (Điều 77-83)
Chương 5. THI HÀNH ÁN TREO, ÁN PHẠT CẢNH CÁO, CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ (Điều 84-106)
Chương 6. THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ (Điều 107-117)
Chương 7. THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT (Điều 118-124)
Chương 8. THI HÀNH ÁN PHẠT TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN (Điều 125-128)
Chương 9. THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH (Điều 129-131)
Chương 10. THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP (Điều 132-157)
Chương 11. THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI (Điều 158-166)
Chương 12. KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Điều 167-169)
Chương 13. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Điều 170-175)
Chương 14. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Điều 176-193)
Chương 15. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Điều 194-205)
Chương 16. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 206-207)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

source

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*