(Pinyin) Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 2 – Ngữ pháp: Bài 5-6 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi(Pinyin) Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 2 – Ngữ pháp: Bài 5-6 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi
—————————————
Chào mừng các bạn đã đến với kênh “Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi” (tên cũ là Học Tiếng Trung Qua Câu Chuyện) – kênh chuyên hướng dẫn người học tiếng Trung ở mọi lĩnh vực trong giao tiếp cuộc sống, học tập các giáo trình và làm việc các ngành nghề khác nhau như nhà máy, công xưởng, kế toán …
—————————————–
Mỗi ngày kênh sẽ cố gắng ít nhất 1 video để hướng dẫn các bạn học thêm những kiến thức tiếng Trung bổ ích với thời gian đăng vào sáng, chiều và tối, để giúp các bạn có thể luyện tập tiếng Trung hàng ngày, mau chóng cải thiện kỹ năng tiếng Trung phục vụ học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày.
________________________
Welcome to the channel “Learn Chinese with Long Tortoise Laoshi” (formerly known as Learning Chinese Through Stories) – a channel specializing in guiding Chinese learners in all fields in life communication, learning new languages, etc. curriculum and work in different professions such as factories, workshops, accountants …
——————————————
Every day, the channel will try at least 1 video to guide you to learn more useful Chinese knowledge with posting time in the morning, afternoon and evening, so that you can practice Chinese daily, quickly. improve Chinese language skills for study, work and daily life.
———————————————
欢迎来到“与龙龟老师学汉语”频道(原名《故事学汉语》)——一个专门指导各领域汉语学习者进行生活交际、学习新语言等课程和工作的频道。工厂、车间、会计师……
——————————————
频道每天都会尝试至少1个视频,引导您学习更多有用的汉语知识,并在早、中、晚发布时间,让您每天快速练习汉语,提高学习、工作和学习的汉语技能。日常生活。
——————————————-
Các danh sách video học tập của kênh:
Tiếng Trung HSK 2 có ví dụ minh hoạ:
300 cụm từ vựng tiếng Trung HSK 3:
Cách viết chữ Hán HSK 1:
150 cụm từ vựng tiếng Trung HSK 1 có ví dụ:
ngành Dược:
Máy tính và Internet:
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa:
Tiếng Trung Giao Tiếp:
Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Trung:
Mỗi Ngày 5 Từ Vựng Tiếng Trung:
Giáo Trình Hán Ngữ (Quyển 2):
Giáo Trình Hán Ngữ (mới) (quyển 1):
Học Tiếng Trung Qua Những Câu Chuyện:
___________________________
频道学习视频列表:
汉语 HSK 2 及示例:
300 HSK 3 汉语词汇短语:
如何写汉字HSK 1:
150个HSK汉语词汇短语和例子:
医药行业:
电脑和互联网:
301中文会话:
中文交流:
Every Day 1 中文语法结构:
天天5汉语词汇:
汉语教材(第二册):
中文教材(新)(第一册):
通过故事学中文:
—————————————-
The channel’s list of learning videos:
Chinese HSK 2 with illustrative examples:
300 HSK 3 Chinese Vocabulary Phrases:
How to write Chinese characters HSK 1:
150 HSK Chinese vocabulary phrases with examples:
Pharmaceutical industry:
Computer and Internet:
301 Chinese Conversation:
Chinese Communication:
Every Day 1 Chinese Grammar Structure:
Every Day 5 Chinese Vocabulary:
Chinese Language Textbook (Book 2):
Chinese Textbook (new) (book 1):
Learn Chinese Through Stories:
——————————————
#hoctiengtrung
#boya2
#boyasocap2
#giaotrinhboya2
#nguphaptiengtrung @Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi

source

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*